พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร – รองผู้กำกับการ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

วันนี้(20 ธ.ค. 66) เวลา 12.00 น.
พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร – รองผู้กำกับการ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7  โดยมี
(-)พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง  รอง ผบช.ภ.7
(-)พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท  ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
(-)พล.ต.ต.กิตติ สุขสมภักดิ์  ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี
(-)พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7
พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว. ในสังกัด ภ.7 รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. – สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ในสังกัด ภ.7 เข้าร่วมพิธีฯ
ณ อาคารเรียน 2 ศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธี บก.สอ.บช.ตชด. (ค่ายนเรศวร) อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี
โดยการฝึกอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. – สว. ที่ได้รับการแต่งตั้งและที่ดำรงตำแหน่งในสายงานป้องกันปราบปราม มีความรู้ความเข้าใจในงานป้องกันปราบปราม โดยช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูต อดีต รอง ผบช.น. บรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานสายตรวจ ภารกิจหน้าที่สายตรวจ“