นโยบาย No Gift Policy

นโยบาย No Gift Policy

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งหมด

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

ทั้งหมด

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ทั้งหมด

Skip to content