พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 บริจาคเงินสงเคราะห์ ครอบครัวทหารผ่านศึก

วันนี้ (23 ม.ค. 67) เวลา 10.00 น.

(#)พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
ผบช.ภ.7

“บริจาคเงินสงเคราะห์ ครอบครัวทหารผ่านศึก“
จำนวน 5,000 บาท แก่ชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน เนื่องในวันทหารผ่านศึก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นสาธารณกุศลสมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัว ทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันประเทศชาติ

โดยมี
(0)คุณจิราภา เจริญยิ่ง
ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน และคณะ
รับมอบเงินบริจาคและมอบดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) แก่ ผบช.ภ.7

ณ ห้องวงษ์ปิ่น ชั้น 1 ภ.7