ผบช.ภ.7 เป็นประธาน “การประชุมขับเคลื่อนนโยบายของ รองผบ.ตร. รรท.ผบ.ตร.“

 

วันนี้(25 มี.ค. 67) เวลา 13.00 น.

(#)พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
ผบช.ภ.7
เป็นประธาน “การประชุมขับเคลื่อนนโยบายของ รองผบ.ตร. รรท.ผบ.ตร.“

พร้อมด้วย
(-)พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง
รอง ผบช.ภ.7
(-)พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร
รอง ผบช.ภ.7
(-)พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์
รอง ผบช.ภ.7
(-)พล.ต.ต.พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล
รอง ผบช.ภ.7
(-)พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย
รอง ผบช.ภ.7

ผบก.ในสังกัด ภ.7 รอง ผบก.อก.ภ.7 รอง ผบก.ศฝร.ภ.7 รอง ผบก.กค.ภ.7 ผกก.ฝอ.1 – 6 บก.อก.ภ.7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมเสสะเวช ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม

โดยมี
(-)พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
รอง ผบก.สส.ภ.7 รอง ผบก.ภ.จว. ผกก./หน.สภ. ร่วมประชุม ณ ที่ตั้งของหน่วย ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)