ปรึกษาแก้ไขปัญหาเงินทุน OPOP โดยนำ SMEs มาขับเคลื่อนต่อยอดธุรกิจข้าราชการตำรวจและครอบครัวตำรวจภูธรภาค 7

วันนี้(10 ม.ค. 67) เวลา 09.30 น.
พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต  ผบช.ภ.7
พร้อมด้วย   คุณถาวร เตชะไกรศรี   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์ จำกัด / TEPCoT รุ่นที่ 15
ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม / TEPCoT รุ่นที่ 15
คุณวัชรินทร์ ธัญญพงศ์พานิช  กรรมการ บริษัท อีสต์-เวสท์ โลจิสติกส์ จำกัด / TEPCoT รุ่นที่ 15
คุณชาตรี เวทสรณสุธี  รอง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) / TEPCoT รุ่นที่ 15
คุณกฤตยา รามโกมุท  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สราญ ฟินเทค จำกัด / TEPCoT รุ่นที่ 15
คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม
คุณจิดาภา ปุระธนานนท์  รักษาการประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) คณะกรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม และ คณะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
ร่วมเสวนา “ปรึกษาแก้ไขปัญหาเงินทุน OPOP โดยนำ SMEs มาขับเคลื่อนต่อยอดธุรกิจข้าราชการตำรวจและครอบครัวตำรวจภูธรภาค 7”

ณ ห้องประชุมเสสะเวช ชั้น 1 ภ.7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม