ประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 1/2567“

วันนี้(9 ม.ค. 67) เวลา 10.00 น.

พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7  “เป็นประธาน การประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 1/2567“  พร้อมด้วย
พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์  รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม  รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล  รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย  รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่  ผบก.อก.ภ.7
พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล  ผบก.สส.ภ.7
พล.ต.ต.อนุรักษ์ พรพุทธศรี  ผบก.กค.ภ.7
ผู้แทน ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ  ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม  โดยมี ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.7 , ผู้แทน บก.ส.1 , ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.7 , ผกก.ฝอ.ในสังกัด ภ.7 และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.7
เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ที่ตั้งหน่วย