ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ภ.๗ (แห่ง ใหม่) (ระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่ มิ.ย. – ก.ย.๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)