ช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์จนปลอดภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพ

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 66 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต  ผบช.ภ.7
ได้รับมอบกระเช้าจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และนายแพทย์ ธนพัฒน์ พวงเพชร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และคณะ เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดติดตามตัวช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์จนปลอดภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพ
ณ ห้องประชุม ภ.7 ชั้น 2 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม