พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย ผบก.อก.ภ.7 ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า

  วันที่ 7 ก.ย.64  เวลา 10.00 น.  พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย  ผบก.อก.ภ.7 ได้เชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.7 (แห่งใหม่)

ณ ห้องประชุมเสสะเวช ชั้น 1 ภ.7