กระทรวง
| กระทรวงศึกษาธิการ | กระทรวงการคลัง | กระทรวงสาธารณสุข | กระทรวงคมนาคม | กระทรวงต่างประเทศ | กระทรวงพาณิชย์ | กระทรวงมหาดไทย | กระทรวงยุติธรรม | กระทรวงวิทยาศาสตร์ | กระทรวงอุตสาหกรรม | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กระทรวงแรงงาน |
 
กระทรวง
กลาโหม | การคลัง | การต่างประเทศ | เกษตรและสหกรณ์ | คมนาคม | พาณิชย์ | มหาดไทย | ยุติธรรม | แรงงานและสวัสดิการสังคม | วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | ศึกษาธิการ | สาธารณสุข | อุตสาหกรรม |
 
บริการ
คนไทย | ค้นหารหัสไปรษณีย์ไทยทูเค | ค้นหารหัสไปรษณีย์ | ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์ | ชำระค่าเพจ152 | ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์ | ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ของผู้ประกันตน(ประกันสังคม) | สอบถามยอดค้างโทรศัพท์AIS(900,GSM) | สอบถามยอดค้างโทรศัพท์ TOT | สอบถามยอดค้างโทรศัพท์ WP1800 | กรมจัดหารงาน | เทียบเวลากับนาฬิกาอะตอมิกของ NIST | กระดานหางานแสนสุข | งานบางกอกโพสต์ | (S!)งานประจำ | (S!)งานพิเศษ | บอร์ดงานพันทิพย์ |
รวมSoftware
| Thaientry.com | Download.com | Shareware.com | Winfile.com | Net2 | Winfiles | ThaiWallpaper | Tucows | Davecentral | Mthai Download | Sanook Download | VDO เปรต ! | ThaieBook | จอยแวร์ | เนคเทค | โปรแกรมใหม่ | วินโดวส์ 2000 | Windows 95/98 | เอ็มไทยดาวน์โหลด | รวมโปรแกรมน่าใช้ |
 
มหาวิทยาลัยรัฐ
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |  มหาวิทยาลัยมหิดล  |  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  |  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ |   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตกรุงเทพ |  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี |  มหาวิทยาลัยศิลปากร |   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร |   มหาวิทยาลัยขอนแก่น |   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |   มหาวิทยาลัยทักษิณ |   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |   มหาวิทยาลัยนเรศวร |   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | ม.สยาม | ม.พายัพ | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | พระจอมเกล้าลาดกระบัง |
 
 
ข่าวหนังสือพิมพ์
| MWEB News | อ่านหัวข่าวทุกฉบับ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | ข่าวสด | กรุงเทพธุรกิจ | ฐานเศรษฐกิจ | อ.ส.ม.ท | Bangkok Post | The Nation | ผู้จัดการ | GNN | ThaiPost | มติชน | เส้นทางเศรษฐกิจ | สยามธุรกิจ | แนวหน้า | ประชาชาติธุรกิจ | ข่าวไอทีในเครือ KSC | ทูเดย์อินไทยแลนด์ | ไทยรัฐเดลี่เว็บ | สำนักข่าว INN | สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ | สำนักข่าวไทยออนไลน์ | เอ็มเว็บนิวส์ | โฟกัส สงขลา | เชียงใหม่นิวส์ | พัทยานิวส์ |
 
มหาวิทยาลัยเอกชน
| มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) |  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศรีราชา |   มหาวิทยาลัยรังสิต |   มหาวิทยาลัยสยาม |   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |   มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ |  มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย |   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |   มหาวิทยาลัยเกริก |   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น |   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร |   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |   มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย |   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |   มหาวิทยาลัยพายัพ |
 
Copyright © 2020 By Provincial Police Region 7. All Right Reserved ตำรวจภูธรภาค 7 เลขที่ 109 ถนนข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000