เปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช.ของ ตร. (S.W.A.T.)

พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระ

ผบช.ภ.7 เป็นประธาน “การประชุมขับเคลื่อนนโยบายของ รองผบ.ตร. รรท.ผบ.ตร.“

  วันนี้(25 มี.ค. 67) เวลา 13.00 น. (#)พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 เป็นประธาน “การประชุมข