เปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช.ของ ตร. (S.W.A.T.)

พล.ต.ท.สำราญ นวลมา
ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช.ของ ตร. (S.W.A.T.)

ด้วย วันนี้ (13 พ.ค. 67) เวลา 17.30 น.
พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช.ของ ตร. (S.W.A.T.)

โดยมี
พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
ผบช.ภ.7
พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก
ผบช.ภ.1

ผู้แทน ผบช.ภ.2-6 8-9 ผู้แทน ผบช.ก. ผู้แทน ผบช.ส. ผู้แทน ผบช.ปส. ผู้แทน ผบช.ตชด. ผู้แทน ผบช.รร.นรต. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ

ณ ลานรวมพล บก.สอ.บช.ตชด. ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี