ร่วมกิจกรรมสภากาแฟแลอดีต ตำรวจภูธรภาค 7 ครั้งที่ 1

วันนี้ (20 ธ.ค. 66) เวลา 07.00 – 09.00 น.

พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7
พร้อมด้วย  (-)พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร  รอง ผบช.ภ.7
(-)พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม  รอง ผบช.ภ.7
(-)พล.ต.ต.พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล  รอง ผบช.ภ.7
(-)พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย  รอง ผบช.ภ.7
(-)พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่  ผบก.อก.ภ.7
(-)พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะสนิชกูล  ผบก.สส.ภ.7
(-)พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ คำปาเชื้อ  รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
(-)พ.ต.อ.อภิรัฐ พุ่มกุมาร  รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
”ร่วมกิจกรรมสภากาแฟแลอดีต ตำรวจภูธรภาค 7 ครั้งที่ 1“

โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา ภ.7
(0)พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา
(0)พล.ต.อ.สุรชัย ควรเตชะคุปต์
(0)พล.ต.ท.ถวิล สุรเชษฐพงศ์
(0)พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์
(0)พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช
(0)พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น
(0)พล.ต.ท.กษณะ แจ่มสว่าง
(0)พล.ต.ต.วิรัช วัชรขจร
(0)พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ
(0)พล.ต.ต.สมชาย รักเสนาะ
เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ณ ห้องประชุมเสสะเวช ชั้น 1 ภ.7