โครงการกิจกรรมจิตอาสา ฝึกสอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.65) เวลา 09.30 น.

 

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์

ผบช.ภ.7

 

เป็นประธานพิธีเปิด

“โครงการกิจกรรมจิตอาสา ฝึกสอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน”

 

พร้อมด้วย

พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์

รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.จักษ์ จิตตธรรม

ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร

พ.ต.อ.พัฒน์ปกรณ์ ชั้นประเสริฐ

รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร

พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ

รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร

พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย อินทรปรีชา

รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร

คุณบุรินทร์ สหัสธารากุล

ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร

นายกัณวัฒน์ สุดเจริญ

ปลัดอำเภอสมุทรสาคร

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร ภ.จว.สมุทรสาคร ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

 

Skip to content