โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช. ของ ตร.(S.W.A.T) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่(12 พ.ค.66)
เวลา 13.30 น.

🔸พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี
🔸พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
รอง ผบ.ตร.
🔸พล.ต.ท.สำราญ นวลมา
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

เดินทางมาร่วมพิธีปิด “โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช. ของ ตร.(S.W.A.T) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

พร้อมด้วย
🔸พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7
🔸พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร
ผบช.ภ.8
🔸พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม
ผบช.ตชด.
🔸พล.ต.ท.โพธ สวยสุวรรณ
จตร.ปฏิบัติราชการ ภ.9
🔸พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง
ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.
🔸พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย
รอง ผบช.ภ.7
🔸พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย
ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด

ณ บก.สอ.บช.ตชด. ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Skip to content