แถลงแผนในการถวายความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

(วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.65) เวลา 09.30 น.

 

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์

ผบช.ภ.7

 

เป็นประธานประชุม

“ในการรับฟังแถลงแผนในการถวายความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสมุทรสาคร ในวันอังคารที่ 22 พ.ย.65 ”

 

พร้อมด้วย

พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์

รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.จักษ์ จิตตธรรม

ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร

พ.ต.อ.พัฒน์ปกรณ์ ชั้นประเสริฐ

รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร

พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ

รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร

พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย อินทรปรีชา

รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร

พ.ต.อ.ต่อวงศ์ พิทักษ์โกศล

ผกก.ปพ.ภ.7

พ.ต.อ.ไกรสีห์ สุวรรณงาม

ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร

พ.ต.อ.ยอดชาย แก้วเรือง

ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สมุทรสาคร ชั้น4 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

 

Skip to content