แถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. 66 – 10 เม.ย. 66 ภายใต้แผนยุทธการ “พิชิตคนพาล อภิบาลคนดี” โดยมีผลการจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง

(วันอังคาร ที่ 11 เม.ย. 66) เวลา 13.30 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

พร้อมด้วย
พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์
รอง ผบช.ภ.7
ผบก., รองผบก., ผกก. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ได้ร่วมกันแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. 66 – 10 เม.ย. 66 ภายใต้แผนยุทธการ “พิชิตคนพาล อภิบาลคนดี” โดยมีผลการจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง ดังนี้
1. อาชญากรรมทั่วไป จับกุม 7,455 ราย ผู้ต้องหา 7,669 คน แยกเป็น
1.1 ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน วัตถุระเบิดและ เครื่องกระสุนปืน จับกุม 780 ราย ผู้ต้องหา 782 คน
1.2 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุม 2,165 ราย ผู้ต้องหา 2,175 คน
1.3 ความผิดเกี่ยวกับการพนัน จับกุม 1,173 ราย ผู้ต้องหา 1,368 คน
1.4 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ จับกุม 3,283 ราย ผู้ต้องหา 3,289 คน
1.5 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จับกุม 54 ราย ผู้ต้องหา 55 คน
2. อาชญากรรมทางเทคโนโลยี จับกุม 510 ราย ผู้ต้องหา 507 คน แยกเป็น
2.1 การหลอกลวงออนไลน์ทางด้านการเงิน จับกุม 10 ราย ผู้ต้องหา 7 คน
2.2 การหลอกลวงจำหน่ายสินค้าออนไลน์และสินค้าผิดกฎหมาย จับกุม 3 ราย ผู้ต้องหา 3 คน
2.3 การเผยแพร่ข่าวปลอมและคดีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จับกุม 56 ราย ผู้ต้องหา 54 คน
2.4 การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก หรือสตรีทางอินเตอร์เน็ต และค้ามนุษย์ จับกุม 10 ราย ผู้ต้องหา 10 คน
2.5 การพนันออนไลน์ อาชญากรรมข้ามชาติ และอื่นๆ จับกุม 431 ราย ผู้ต้องหา 433 คน
3. จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 1,011 หมาย ผู้ต้องหา 1,011 คน
สรุปผลการจับกุมทั้งสิ้น จับกุม 8,976 ราย ผู้ต้องหา 9,187 คน
พร้อมด้วยของกลาง ได้แก่
1. อาวุธปืน 464 กระบอก (มีทะเบียน 163 กระบอก, ไม่มีทะเบียน 301 กระบอก)
2. เครื่องกระสุนปืน 1,287 นัด
3. วัตถุระเบิด (ปิงปอง) 241 ลูก
4. ยาบ้า 117,781 เม็ด
5. ไอซ์ 57.25 กรัม
6. เฮโรอิน 317.70 กรัม
7. ยาอี 200.10 กรัม
8. ยาเค 118.49 กรัม

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7 จะดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชน และสังคมโดยรวมมีความสงบสุข และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไป และสังคมโดยรวม ทำให้ประชาชนคลายความหวาดระแวงในการใช้ชีวิต

ในการปฏิบัติการในครั้งนี้ตำรวจภูธรภาค 7 ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตำรวจภูธรภาค 7 โดยยึดหลักการทำงานแบบ “กัดไม่ปล่อย ล่าไม่ถอย คอยไม่เลิก” จะมุ่งมั่นทำงานตามวิสัยทัศน์ของ ผบช.ภ.7 ที่ว่า “ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” โดยจะทำการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเมื่อมั่นศรัทธาและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้นโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด

ณ อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม

Skip to content