ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ผู้เข้าชม: 344

     วันนี้ 19 มิ.ย.63 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบช.ภ.7 ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบ ภ.7 ว่าด้วยเงินช่วยเหลือเสริมสร้างขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พ.ศ.2551 ครั้งที่ 6/2563 ที่ประชุมรับทราบสถานะการเงิน ของกองทุนฯ และพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบฯ มีคณะกรรมการ พล.ต.ต.กฤษณะ พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง รอง ผบช.ภ.7  พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รอง ผบช.ส.รรท รอง ผบช.ภ.7  พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผบก.อก.ภ.7 และคณะกรรมการร่วมประชุม มีจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่านครบองค์ประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 

Skip to content