เตรียมความพร้อม การจัดงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)2565 และงานกาชาด ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 2 ธ.ค.65) เวลา 10.30 น.

คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

เป็นประธานในการประชุม
“เตรียมความพร้อม การจัดงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)2565 และงานกาชาด ประจำปี 2565”

พร้อมด้วย
คุณกิ่งฟ้า ม่วงศิริ
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7
คุณจิดาภา ปุระธนานนท์
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7
คุณสวลี วุฒิพานิช
ประธานแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี
คุณทรงสมร นฤขัตรพิชัย
ประธานแม่บ้านตำรวจเพชรบุรี
คุณมนณิชา อัมราพิทักษ์
ประธานแม่บ้านตำรวจราชบุรี
คุณณัฐภัสร์ จิตตธรรม
ประธานแม่บ้านตำรวจสมุทรสาคร
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค 7 อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Skip to content