ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้(วันอาทิตย์ ที่ 1 ม.ค. 66) เวลา 11.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

นำข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ร่วม
“ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566”

โดยมี
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ
ผบก.กค.ภ.7
พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล
ผบก.สส.ภ.7
พ.ต.อ.ไชยา สงวนจีน
รรท.ผบก.อก.ภ.7
พ.ต.อ.กิตติภพ ชมพูนุช
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
และ ผกก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงนาม

โดยได้ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นได้ลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

ณ ศาลาราชประชาสมาคม พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Skip to content