ร่วมเป็นเจ้าภาพประจำวันจำหน่ายสลากพฤกษากาชาด ของร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจ ใน”งานกาชาด ประจำปี 2565″


วันเสาร์ที่ 17 ธ.ค. 65 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7
และ
คุณนภัสนนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7

พร้อมด้วย
พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช
ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี
พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย
ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี
พล.ต.ต.จักษ์ จิตตธรรม
ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร
คุณสุภิชญา โล่กันภัย
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7
คุณกิ่งฟ้า ม่วงศิริ
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7
คุณจิดาภา ปุระธนานนท์
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7
คุณสรัลยรักษ์ เครือสุนทรวานิช
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
คุณสวลี วุฒิพานิช
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณทรงสมร นฤขัตรพิชัย
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
คุณมนณิชา อัมราพิทักษ์
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
คุณณัฐภัสร์ จิตตธรรม
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
และสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7

ร่วมเป็นเจ้าภาพประจำวันจำหน่ายสลากพฤกษากาชาด ของร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจ ใน”งานกาชาด ประจำปี 2565″

โดยมีรางวัลพิเศษ ได้แก่
1.รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน
2.สร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 4 เส้น
3.โทรทัศน์ ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง
4.จักรยาน จำนวน 15 คัน
5.พัดลมHatari ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 30 ตัว
และของรางวัลอื่นๆ อีกจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ได้เชิญ
คุณหยาดทิพย์ ราชปาล
มาเป็นพิธีกรดำเนินงานและได้รับเกียรติจากคุณจันทร์ทิพา หลักบุญ
กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ มาเยี่ยมชมร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจ

ณ งานกาชาดประจำปี 2565 สวนลุมพินี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Skip to content