วันที่ 28 ก.ย.64 เวลา 10.00 น.

(-)พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7 (กศ)
(-)พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง รอง ผบช.ภ.7 (ปป)
(-)พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.7(บร)
(-)พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.ศฝร.ภ.7
(-)พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา ผบก.กค.ภ.7

และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเฝ้าฟังประชุม บริหาร ตร.ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม

และมี ผบก.ในสังกัด ภ.7 พร้อม ผกก.ฝอ. ผกก.สืบสวน และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.7 ร่วมเฝ้าฟัง ณ ที่ตั้งหน่วย

โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็น ประธานการประชุม ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

Skip to content