พิธี”เปิดอาคารพุทธชินวงศ์สิทธาคาร” ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

(วันพุธที่ 14 ธ.ค.65) เวลา 16.00 น.

พระธรรมวชิรเมธี(เจ้าคุณมีชัย), รศ.ดร.
เจ้าคณะภาค 1/เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และ

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7
เป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาส)

ในพิธี”เปิดอาคารพุทธชินวงศ์สิทธาคาร” ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

โดยมี
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
พระธรรมวชิรานุวัตร
เจ้าคณะภาค14(วัดไร่ขิง)​
คุณประเสริฐ เตชะวิบูลย์
กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทย
พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช
ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ คำปาเชื้อ
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
คุณปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์
ผอ.สำนักพระพุทธศาสนา จ.นครปฐม
ว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี
นายอำเภอสามพราน
ผกก.ในสังกัดภ.จว.นครปฐม
ผู้บริหาร, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

ณ อาคารวิทยาเขตฯ ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม

Skip to content