พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายใน ภ.7 ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 7 ธ.ค. 65 ระหว่างเวลา 16.00 – 19.30 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7
และ
คุณนภัสนนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7

เป็นประธาน
“พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายใน ภ.7 ประจำปี 2565”

พร้อมด้วย
พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช
ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พล.ต.ต.ดร.จักษ์ จิตตธรรม
ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร
พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย
ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี
พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช
ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี
พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์
ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล
ผบก.สส.ภ.7
พล.ต.ต.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ
ผบก.กค.ภ.7
พ.ต.อ.ไชยา สงวนจีน
รอง ผบก.อก.ภ.7 รรท.ผบก.อก.ภ.7
คุณสุภิชญา โล่กันภัย
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7
คุณกิ่งฟ้า ม่วงศิริ
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7
คุณจิดาภา ปุระธนานนท์
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7
คุณสรัลยรักษ์ เครือสุนทรวานิช
ประธานแม่บ้านตำรวจนครปฐม
คุณสวลี วุฒิพานิช
ประธานแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี
คุณนวรัตน์ ชมภูนุช
ประธานแม่บ้านตำรวจประจวบคีรีขันธ์
คุณทรงสมร นฤขัตรพิชัย
ประธานแม่บ้านตำรวจเพชรบุรี
คุณมนณิชา อัมราพิทักษ์
ประธานแม่บ้านตำรวจราชบุรี
คุณณัฐภัสร์ จิตตธรรม
ประธานแม่บ้านตำรวจสมุทรสาคร
โดยมีคณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 7
คณะที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 เข้าร่วม

ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ณ สนามฟุตบอลดราก้อน โซลาร์ ปาร์ค อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

Skip to content