พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566”

(วันอังคาร ที่ 11 เม.ย. 66) เวลา 11.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

เป็นประธาน
“พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566”

โดยมี
พล.ต.ท.วรายุทธ สุขวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.
พล.ต.ท.บุญญฤทธิ์ รอดมา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.
พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์
รอง ผบช.ภ.7
ผบก. ในสังกัด ภ.7
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ภ.7 เข้าร่วมกิจกรรม

ณ ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค 7 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Skip to content