พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายใน ภ.7 ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 66) ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

เป็นประธาน
“พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายใน ภ.7 ประจำปี 2565”

พร้อมด้วย
พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์
รอง ผบช.ภ.7
ผบก., รองผบก., ผกก.
คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
และข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 เข้าร่วมพิธี

ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ในการนี้ผบช.ภ.7ได้เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ดังนี้
1.ถ้วยรางวัลชนะเลิศ สลักนาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แก่ ทีมภ.จว.ราชบุรี
2.ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ1 สลักนามพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แก่ ทีมภ.จวประจวบคีรีขันธ์
3.ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ2 สลักนาม พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. แก่ ทีมภ.จว.สุพรรณบุรี
และ
4.ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ3 สลักนาม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 แก่ ทีมภ.จว.กาญจนบุรี
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่วิริยะ อุตสาหะ ฝึกซ้อม และแข่งขันจนได้รับรางวัลในครั้งนี้

ณ สนามฟุตบอล รร.นรต. ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

Skip to content