พิธีทำบุญบ้านพัก ผบช.ภ.7 หลังเก่าแยกราชินี

วันอังคาร ที่ 24 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7
และ
คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

เป็นประธาน
“พิธีทำบุญบ้านพัก ผบช.ภ.7 หลังเก่าแยกราชินี”

พร้อมด้วย
พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช
ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พล.ต.ต.ดร.จักษ์ จิตตธรรม
ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร
พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย
ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี
พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช
ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี
พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์
ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล
ผบก.สส.ภ.7
พล.ต.ต.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ
ผบก.กค.ภ.7
พ.ต.อ.ไชยา สงวนจีน
รอง ผบก.อก.ภ.7 รรท.ผบก.อก.ภ.7
คุณสุภิชญา โล่กันภัย
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณกิ่งฟ้า ม่วงศิริ
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณจิดาภา ปุระธนานนท์
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณสรัลยรักษ์ เครือสุนทรวานิช
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
คุณสวลี วุฒิพานิช
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณทรงสมร นฤขัตรพิชัย
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
คุณวิมลศิริ อัมพวานนท์
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
คุณมนณิชา อัมราพิทักษ์
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
คุณณัฐภัสร์ จิตตธรรม
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
คุณนวรัตน์ ชมภูนุช
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ร.ท.หญิง กชพร ทองอยู่
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 เข้าร่วม

ณ บ้านพัก ผบช.ภ.7 หลังเก่าแยกราชินี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Skip to content