พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร และจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 “จุดตรวจโรงเรียนเทศบาล8(ขาออก)​ ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี”

ตามนโยบายของรัฐบาล ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2566(13-17 เม.ย. 66) ซึ่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และพักผ่อนในแต่ละภูมิภาคจำนวนมาก ได้มอบนโยบายให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ป้องกันปรามปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ประชาชน โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยงานไปวางมาตรการป้องกัน และเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยในท้องถนน ในช่วงประชาชนเดินทางทั้งไป-กลับภูมิลำเนา และพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2566 นั้น

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 13 เม.ย. 66) เวลาประมาณ 16.45 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

ได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร และจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
“จุดตรวจโรงเรียนเทศบาล8(ขาออก)​ ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี”

พบ
พ.ต.อ.โกศล ยามา
รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี
พ.ต.อ.สมเกียรติ โฉมฉาย
ผกก.สภ.ชะอำ
พ.ต.ท.อภิรักษ์ เพิ่มชัย
รอง ผกก.สภ.ชะอำ
พ.ต.ต.กฤษฎา ยอดเมฆ
สวป.สภ.ชะอำ
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ และรอรับการตรวจ

โดยมีข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติ ณ จุดตรวจฯ ดังนี้
1.เน้นย้ำการตั้งจุดตรวจ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร.ที่ 0007.22/434 ลง 2 ก.พ. 66 อย่างเคร่งครัด โดย
1.1 การจัดรูปแบบการตั้งจุดตรวจ ต้องเป็นไปตามหลักยุทธวิธี และรูปแบบแนวทางที่ตร.กำหนด อาทิ ป้ายไฟ, แผงเหล็ก, กรวยยาง, การแบ่งโซนปฏิบัติ และกล้องวงจรปิด เป็นต้น
1.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนายแต่งเครื่องแบบ และติดกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล(Police Body Camera)ตลอดระยะเวลาการปฏิบติ โดยนำภาพและเสียงไปจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยในโอกาสแรกหลังเลิกการปฏิบัติ
1.3 กำชับรายงานผลการปฏิบัติในระบบเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการตั้งจุดตรวจ
2.กำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจ
2.1 จัดกำลังพลหมุนเวียนจากหน่วยงานในสังกัด ให้เหมาะสมและเพียงพอ
2.2 กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้หลักยุทธวิธี ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และหัวหน้าชุดเช็คความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย ก่อนปฏิบัติหน้าที่
2.3 ต้องเข้าใจและมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด Covid19
2.4 การแต่งกายให้ทุกนาย สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมถึงล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
2.5 ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ใช้วาจาสุภาพ เรียบร้อย นุ่มนวล
3.เพิ่มความเข้มในการตรวจยานพาหนะ เพื่อตรวจค้นอาวุธปืน วัตถุระเบิด ยาเสพติดให้โทษ และสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวอาจพกพาเดินทาง และใช้ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
4.ให้ประสานการปฏิบัติกับพื้นที่ข้างเคียงอย่างใกล้ชิด ป้องกันมิให้เกิดการตั้งจุดตรวจทับซ้อน เพื่อระบายรถไม่ให้ติดสะสม
5.ด้านการบังคับใช้กฎหมาย เน้นการบังคับใช้ 10 ข้อหาหลัก โดยเฉพาะข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา, ขับรถเร็ว และไม่สวมหมวกนิรภัย
6.ช่วงสงกรานต์อาจมีประชาชนใช้รถกระบะบรรทุกคนโดยสารเล่นน้ำ ดังนั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ให้กวดขันไม่ให้มีการนั่งท้ายกระบะเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด(6คน) และต้องไม่นั่งขอบกระบะ โดยประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายให้ประชาชนทราบเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ได้มอบ อาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจดังกล่าว และเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางขับขี่ด้วยความปลอดภัย

ในการนี้ได้มอบหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชนที่ขับขี่จักรยานยนต์ผ่านจุดตรวจ พร้อมทั้งว่ากล่าวให้สวมหมวกนิรภัยเป็นประจำขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน อาทิเช่น เมาไม่ขับ, สวมหมวกนิรภัย, ขับไม่โทร และคาดเข็มขัดนิรภัย

ณ จุดตรวจโรงเรียนเทศบาล8(ขาออก)​ ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

 

Skip to content