พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในการประชุม “การประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 17/2564” ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

วันนี้(วันพุธที่ 22 ธ.ค. 64) เวลา 14.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

เป็นประธานในการประชุม
“การประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 17/2564” ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

พร้อมด้วย
พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.รักษ์จิต หม้อมงคล
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา
ผบก.กค.ภ.7
พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย
ผบก.อก.ภ.7
พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ
ผบก.ศฝร.ภ.7
โดยมี ผบก.ฯ, รอง ผบก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยได้สั่งการดังนี้
1.ให้ทุกหน่วย เพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ดังนี้
1.1พื้นที่ที่มีแนวเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
– ให้เพิ่มความเข้าในการลาดตระเวน โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติที่มีการหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรบ่อยครั้ง
– การวางเครื่องกีดขวาง ร่วมกับสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรตามช่องทางธรรมชาติ
– การติดตั้งกล้อง CCTV และเครื่องมือพิเศษอื่น ๆ เพื่อให้การสกัดกั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
– สร้างความร่วมมือในระดับชุมชน เพื่อให้ได้ความร่วมมือในการแจ้งข่าวสารและช่วยสกัดกั้นจับกุมผู้ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
– บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสกัดกั้นการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
– หากมีการจับกุมผู้หลบหนีลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค (โควิด-19) ด้วย
1.2 พื้นที่ตอนใน
– ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อตรวจค้น สกัดกั้น และจับกุมยานพาหนะที่นำพาผู้ลักลอบหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
– การจัดชุดสายตรวจร่วมตามเส้นทางต่าง ๆ ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง
– การตรวจค้นสถานที่ซึ่งอาจเป็นแหล่งพักพิงผู้ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
– การตรวจสถานประกอบการที่อาจมีการใช้แรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย
– การจับกุม สืบสวน สอบสวน ดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายที่จับกุมได้ โดยเฉพาะในกรณีแรงงานต่างด้าว จะต้องสอบสวนขยายผลการจับกุมไปยังเครือข่ายผู้นำพา กลุ่มขบวนการ และผู้ให้การสนับสนุน รวมทั้งให้ทราบถึงพื้นที่ เส้นทางการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร และให้นำข้อมูลการจับกุมขยายผลที่ได้ไปปรับปรุงมาตรการเชิงป้องกันด้วย

2.สั่งการทุก ภ.จว. ทุก สภ.ให้มีการฝึกทบทวนการฝึกยุทธวิธี เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปราม ฝ่ายสืบสวน ในการปิดล้อมตรวจค้น การตั้งจุดตรวจจุดสกัด การเข้าจับกุมคนร้าย คนวิกลจริตแผนเผชิญเหตุต่างๆ โดยให้ยกระดับวิธีคิด ยกระดับการทำงาน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จัดชุดประกอบกำลัง 5 นาย ชุด นปพ.จังหวัด ชุดอินทรีย์7 เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการสูญเสียอีก

3.กำชับเรื่องการแถลงข่าวผู้ต้องหา การควบคุมตัว มิให้ใส่กุญแจมือด้านหน้า ให้ใส่ไขว้หลังเท่านั้น เน้นย้ำผู้ต้องหาใส่เสื้อเกราะ ห้ามมีอักษร POLICE สัญลักษณ์ตำรวจ เป็นอันขาด

4.สั่งการให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในห้วงวันที่ 25 ธ.ค.64-3 ม.ค.65 โดยให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการก่อนเวลา 3 วันและหลัง 3 วัน โดยให้รายงานผลการปฏิบัติทุกวัน และให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมพร้อมกันทุกจังหวัด ในวันที่ 24 ธ.ค.64

5.ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.64-3 ม.ค.65 ผบ.ตร.สั่งการตำรวจทุกนาย ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ ห้ามลา ห้ามขาดโดยเด็ดขาด

6.ให้ทุกพื้นที่ เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางของประชาชน ประชาสัมพันธ์ เตรียมเส้นทางสายหลัก สายรอง และมีชุดแก้ปัญหาวิกฤติจราจร ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชม.

ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Skip to content