พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 การประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 14/2564”

ันนี้(วันพุธที่ 24 พ.ย. 64) เวลา 13.30 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

เป็นประธานในการประชุม
“การประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 14/2564” ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

พร้อมด้วย
พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา
ผบก.กค.ภ.7
พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย
ผบก.อก.ภ.7
โดยมี ผบก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยได้ประชุมในเรื่อง
1. หน่วยต่าง บช.ในพื้นที่ ภ.7 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ (บก.ส.1)
2. ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 สรุปเรื่องร้องเรียนและเรื่องวินัยคงค้างทั้งหมด
3. ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
– สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
– รายงานคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ หรือคดีที่น่าสนใจ
– สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง/ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง/การชุมนุมเรียกร้องในพื้นที่
4. ฝอ.3 บก.อก.ภ.7
– ภารกิจถวายความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่เข้ามาในพื้นที่
-รายงานผลการตรวจสถานีตำรวจของผู้บังคับบัญชาใน ภ.จว.
– รายงานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ภ.7
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
5. ฝอ.4 บก.อก.ภ.7
-รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
– ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564-2565
6. ฝอ.5 บก.อก.ภ.7
– ข่าวสารทางสื่อ และปฏิบัติการข่าวสาร (IO)
– โครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
7. ฝอ.6 บก.อก.ภ.7
– การรายงานข้อมูลที่มีผลกระทบทางสื่อสังคมออนไลน์
– การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
– รายงานการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน
8. บก.สส.ภ.7
– การบันทึกข้อมูลในระบบ CRIMES
– การโอนข้อมูลจากระบบ POLIS ไปยังระบบ CRIMES
-คดีที่ยังไม่จำหน่ายออกจากระบบ CRIMES
– สถิติข้อมูลหมายจับ CCOC
-สรุปผลการออกหมายจับผู้ต้องหา (หมายจับที่ออกใหม่/มีคุณภาพ/ไม่มีคุณภาพ)
-สรุปผลการเร่งรัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเฉพาะหมายที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 3)
– ผลการปฏิบัติของ บก.สส.ภ.7 และ กก.สส.ภ.จว.
9. บก.กค.ภ.7
-สถิติสำนวนคดีอาญา ตาม ป.วิอาญามาตรา 145 และ มาตรา 145/1
10. ศปจร.ภ.7
– การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
11. ศปชก.ภ.7
– ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
12. ศอ.ปส.ภ.7
– รายงานผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.ภ.7

มีข้อสั่งการ ดังนี้
1. ขอขอบคุณทุก ภ.จว. และ บก.สส.ภ.7 ที่มีผลการระดมกวาดล้างในช่วงวันที่ 11 – 20 พ.ย. 64 ซึ่งสามารถป้องกันการเกิดคดีกลุ่ม 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทุกครั้งที่มีการกวาดล้างให้ทุก สภ. หาข่าวและเตรียมข้อมูลอาวุธปืน ยาเสพติด และข้อมูลอื่นไว้ให้พร้อมเพื่อการระดมกวาดล้างอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ในช่วงการเปิดประเทศ ภาวะเศรษฐกิจเริ่มพื้นตัว แนวโน้มการใช้แรงงานต่างด้าวจะเพิ่มสูงขึ้น จึงกำชับทุก ภ.จว. ที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนเร่งรัดกวดขันจับกุมบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยให้มีการคัดแยกเหยื่อและขยายผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามีรูปแบบการค้ามนุษย์หรือไม่
3. จุดตรวจความมั่นคงในพื้นที่ขายแดนที่พุน้ำร้อน จว.กาญจนบุรี, ที่บ้านลาด จว.เพชรบุรี และที่ท่ายาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสกัดกั้นการขนแรงงานต่างด้าวนั้น กำชับให้มีการตั้งจุดตรวจแบบบูรณาการโดยมีฝ่ายปกครองและทหารเข้าร่วมด้วย รวมทั้งให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ที่จุดตรวจด้วย
4. ในการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. ในวันที่ 28 พ.ย. 64 ให้ ผกก.ทุก สภ. ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้ง โดยในวันที่ 27 พ.ย. 64 เวลา 18.00 น. ให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งพร้อมกันทุก สภ. โดยใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ
5. ให้จัดพนักงานสอบสวนไว้โดยเฉพาะเพื่อเตรียมการในการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
6. ให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และกำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง
7. กำชับมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พบว่ามีการติดเชื้อที่ศูนย์ฝึกอบรม ภ.7 จำนวนมาก จึงให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด หากมีกรณีเกิดขึ้นดังเช่นที่ศูนย์ฝึกฯ ให้รีบดำเนินการประสานคณะกรรมการควบคุมโรคและสาธารณสุขในพื้นที่เข้าดำเนินการโดยเร็ว รวมทั้งให้มีการสุ่มตรวจ ATK กับกำลังพลที่ต้องสงสัยเป็นระยะ
8. การแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจเป็นนโยบายสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ทุก ภ.จว.เข้าไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยตั้งคณะทำงานเข้าไปแก้ไข โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ในแต่ละจังหวัดเป็นเครื่องมือในการบริหาร
9. มอบ พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.7 และ พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7 ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี นสต. ของ ศฝร.ภ.7 ติดเชื้อโควิด 2019 แล้วรายงานผลให้ทราบโดยด่วน และกำชับทุกหน่วยในสังกัด ภ.7 ให้ยกระดับการป้องกันโรคโควิด 2019 ตามมาตราการของ ศบค. ให้อยู่ในระดับสูงสุด อย่าให้มีการระบาดของโรคโควิด 2019 เกิดขึ้นอีก
10. กำชับเรื่องความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ กวดขันความประพฤติระเบียบวินัยตามคำสั่ง 1212/2537

ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Skip to content