วันที่ 24 ส.ค.64  เวลา 13.00 น.  พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ  รอง ผบช.ภ.7/ผู้แทน ประธานอนุกรรมการ,  พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย
ผบก.อก.ภ.7/อนุกรรมการและเลขานุการ,  พ.ต.อ.ตุลย์ สุนทรวิภาต  ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ประชุมคณะอนุกรรมการเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดภาค 7 ครั้งที่ 3/2564   โดยมี คลังจังหวัดนครปฐม,ผอ.ปปส.ภาค 7, ผอ.วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม,ผู้แทนอัยการจังหวัดนครปฐม,ผู้แทนปลัดจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม   โดยประชุมผ่านระบบ Jin Conference ณ ที่ตั้งของหน่วย

Skip to content