วันที่ 25 มิ.ย.64  เวลา 09.00 น.  พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ  รอง ผบช.ภ.7  ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่นด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติด  มอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น : ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ประจำเดือน มี.ค.64 และเดือน เม.ย.64 ณ สำนักงาน รอง ผบช.ภ.7

Skip to content