วันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๔  เวลา ๑๓.๓๐น. พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน  รอง ผบช.ภ.๗ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธนสกุล รอง ผบก.อก.ภ.๗, บก.กค.ภ.๗, ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗ และเจ้าหน้าที่เวร ศปก.ภ.๗ เข้าร่วมประชุมทางไกล (video conference) การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการจัดหาและการฉีดวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำหรับบุคลากรของ ตร. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.๗ อ.เมือง จว.นครปฐม โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ   ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการประชุม
Skip to content