วันที่ 28 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน  รอง ผบช.ภ.7  พร้อมด้วย พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย  ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี, รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี  พร้อมข้าราชการตำรวจ ภ.จว.กาญจนบุรีที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันปราบปราม และการสกัดกั้น แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนในพื่้นที่ ภ.จว.กาญจนบุรี และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ มิให้มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมายโดยเด็ดขาด หากพบให้ดำเนินการทั้งการปกครอง วินัย และอาญา ทุกราย และให้พิจารณาข้อบกพร่องของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ณ ห้องรับรอง ภ.จว.กาญจนบุรี อ.เมือง จว.กาญจนบุรี

Skip to content