ภาษา

EnglishThai

พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ภ.๗

วันที (๓๐ ธ.ค.๖๕) เวลา ๐๘.๑๕ น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.๗

มอบหมายให้

พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์
รอง ผบช.ภ.๗

ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ในพื้นที่ ภ.จว.เพชรบุรี ณ จุดบริการวงเวียนเขาลูกช้าง เขตพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ท่าไม้รวก

พบ พ.ต.อ.พรชัย อริยานนท์ ผกก.สภ.ท่าไม้รวก , พ.ต.ท.ปริญทร์วัฒน์ สุขพัฒน์ รอง ผกก.ป.สภ.ท่าไม้รวก พร้อมกำลัง ๔ นาย และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนรายงานเหตุการณ์ปกติ

จึงกำชับการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการบริการประชาชนดังนี้
๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงวันหยุดยาว เพื่อมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่อง เมาไม่ขับ ไม่ดื่มสุราในขณะขับรถ ไม่ใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ ไม่ขับรถในขณะที่ร่างกายอ่อนเพลีย ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย ผู้ขับรถยนต์ให้คาดเข็มขัดนิรภัย และการไม่ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
๒. จัดกำลังปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนตลอดเวลา ๒๔ ชม. โดยให้อยู่ให้บริการประชาชนด้วยตั้งใจ ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ แต่งกายเครื่องแบบเรียบร้อย และปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด
๓. สำรวจตรวจสอบความเรียบร้อยของเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งเส้นทางหลัก เส้นทางสำรอง ทางเลี่ยงและทางลัด โดยให้เตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในการเข้าช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุในเส้นทาง
๔. กรณีมีการตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายนั้น ให้มุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรการ ๑๐ ข้อหาหลัก โดยเฉพาะข้อหาขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถในขณะเมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีและคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาตรฐาน (SOP) อย่างเคร่งครัด

จากการตรวจจุดบริการวงเวียนเขาลูกช้าง แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการจัดตั้งครัว และห้องน้ำ เหมาะสมในการให้บริการประชาชนมาก และที่สำคัญที่สุดคือตอบโจทย์ที่ผู้บัญชาการที่ท่านได้มอบข้าวสารมาให้ไว้สำหรับประกอบโรงครัวประจำจุดตรวจเพื่อทำอาหารบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่

พร้อมทั้งได้สอบถามถึงปัญหาข้อขัดข้องในระหว่างการปฏิบัติงาน จากนั้นมอบอาหารว่าง น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชน และออกตรวจต่อไป

Skip to content