วันที่ 18 พ.ค.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย ผบก.อก.ภ.7 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงาน              ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และตัวชี้วัดระดับความั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ และศักยภาพตำรวจระดับสากล (WISP)   ในความรับผิดชอบของ ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ กับ ภ.จว.ในสังกัด ภ.7       ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4

Skip to content