พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.ภ.๗ (ปป) ร่วมประชุมมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงวันหยุดยาวปีใหม่ ๒๕๖๕

วันนี้ ( ๒๒ ธ.ค. ๖๔ ) เวลา ๑๓.๓๐ น.

พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข
รอง ผบช.ภ.๗ (ปป)

พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธนสกุล
รอง ผบก.อก.ภ.๗
พ.ต.อ.บารเมษฐ์ มณฑา
ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.๗
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงวันหยุดยาวปีใหม่ ๒๕๖๕ (ในสายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

โดยมี
พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์
รอง ผบ.ตร. (ปป)
เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องประชุมเสสะเวช ภ.๗

Skip to content