พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7 (กศ/จร/จิตอาสา) ร่วมตรวจที่หมายและเส้นทางเพื่อวางแผนในการรับเสด็จเนื่องด้วย

ผู้เข้าชม: 5

พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
รอง ผบช.ภ.7 (กศ/จร/จิตอาสา)
พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.ท.รัฐศักดิ์ อิ่มฤทธา
รองผกก.ป. สภ.เมืองราชบุรี
และสว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

ร่วมตรวจที่หมายและเส้นทางเพื่อวางแผนในการรับเสด็จเนื่องด้วย
พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะเสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ทัศนศึกษา ณ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564
ประกอบด้วยที่หมาย ดังนี้
1. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี
2. พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง
3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
4. วัดมหาธาตุวรวิหาร
5. เถ้าฮงไถ่
6. วัดคูบัว

Skip to content