พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.๗ ตรวจความเรียบร้อยจุดซ่อมสร้างและสถานที่ทรงงาน

ผู้เข้าชม: 1

วันนี้ ( ๑๙ ต.ค.๖๓ ) เวลา ๑๔.๓๐ น.

พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
รอง ผบช.ภ.๗

ได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยจุดซ่อมสร้างและสถานที่ทรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จและถวายความปลอดภัย แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี ทรงนำนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ชั้นปีที่๔ มาทัศนศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ดังนี้
๑.จุดซ่อมสร้างทางลอดถนนเพชรเกษม (กม.ที่ ๗๔+๘๗๐) บริเวณบ้านหัวทุ่ง ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
๒.จุดซ่อมสร้างทางลอดถนนเพชรเกษม(กม.ที่๘๒+๕๐๐ – กม.ที่ ๘๒+๗๕๐)
๓.ศาลหลักเมืองราชบุรีและพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง
๔.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดราชบุรี
๕.วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
๖.โรงโอ่งเถ้า ฮง ไถ่
๗.วัดโขลงสุใรรณคีรี

โดยมี
พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์
ผกก.สภ.โพธาราม
พ.ต.ท.ธัชพล ว่องพานิช
รอง ผกก.ป.สภ.โพธาราม
พ.ต.ท.รัฐศักดิ์ อิ่มฤทธา
รอง ผกก.ป.สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ท.สมพร แดงมณี
สว.จร.สภ.เมืองราชบุรี
ให้การต้อนรับ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Skip to content