พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.๗

วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๕
เวลา ๑๒.๓๐ น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.๗

มอบหมายให้

พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์
รอง ผบช.ภ.๗ / ประธาน
กศ. , จร. และจิตอาสา

ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปี ๒๕๖๖ ณ จุดบริการประชาชน หน้า รพ.สต.ห้วยยาง ถ.เพชรเกษม (คู่ขนาน – ขาล่องใต้) กม.๓๓๖ + ๕๐๐ ม.๑ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์
เพื่อติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำในการดำเนินการ ตลอดจนคลี่คลายปัญหา และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

พบ พ.ต.อ.นนท์ ภักดีพันธ์ ผกก.สภ.ห้วยยาง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ , สาธารณสุข , ฝ่ายป้องกัน อบต.ห้วยยาง , งานป้องกัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) , สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ปฏิบัติหน้าที่ เรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ได้มอบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๓ ลัง , คาราบาวแดง จำนวน ๒ ลัง , น้ำมะพร้าว โคโค่แม็ค จำนวน ๑ ลัง , ข้าวสาร ๕ กิโลกรัม จำนวน ๕ ถุง และน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ แพ็ค สนับสนุนจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

ได้เน้นย้ำการปฏิบัติ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยานพาหนะมีปัญหาหรือขัดข้อง

๒. อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ที่เดินทางสัญจร ไป – กลับจากการไปเยี่ยมครอบครัวช่วงวันหยุดยาว โดยเน้นย้ำให้ปฎิบัติตามยุทธวิธีและบริการอำนวยความสะดวกด้วยความสุภาพต่อประชาชน โดยให้มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ปัญหาจราจรให้ทันท่วงที

๓. เน้นการป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย ๑๐ ข้อหาหลัก เช่น การขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนด ขับรถขณะเมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถย้อนศร ขับรถขณะใช้โทรศัพท์มือถือ ใช้รถในสภาพไม่พร้อม เป็นต้น

๔. ให้เตรียมความพร้อม เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและบริหารสถานการณ์ที่สามารถปฏิบัติได้จริง

๕. ให้ผู้บังคับบัญชา จัดสรรดูแลสวัสดิการ อาหาร เครื่องดื่ม กำลังพล ให้เพียงพอ

๖. ขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนาย ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดทั้งปีที่ผ่านมา และขออวยพรให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง มีสุขพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

๗. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อCovid -๑๙ ในพื้นที่

Skip to content