วันที่ 17 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น. • พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง รอง ผบช.ภ.7 ได้ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จาก ศปก.สกบ. ไปยังห้องประชุม ศปก.ภ.7  ในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) พื้นที่ไข่แดง ไข่ขาว และกระทะ
             • ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ศปก.ภ.7 ประกอบด้วย พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.ศฝร.ภ.7, พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.7, พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธนสกุล รอง ผบก.อก.ภ.7, ผกก.บศ.ศฝร.ภ.7, ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7, ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
             • โดยมี พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม

Skip to content