ผบช.ภ.7 พิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันจันทร์ ที่ 28 พ.ย. 65) เวลา 09.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

เข้าร่วมประชุม
“พิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)“

พร้อมด้วย
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ
ผบก.ศฝร.ภ.7
พล.ต.ต.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ
ผบก.กค.ภ.7
พ.ต.อ.ไชยา สงวนจีน
รอง ผบก.อก.ภ.7 รรท.ผบก.อก.ภ.7
พ.ต.อ.ปรัชญา ทองน้ําวน
รอง ผบก.อก.ภ.7
พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธนสกุล
รอง ผบก.อก.ภ.7
พ.ต.อ.หญิง ดวงใจ พานิชอัตรา
รอง ผบก.อก.ภ.7
ผกก., รอง ผกก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยมี
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผบ.ตร.
เป็นประธาน

ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 ตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Skip to content