ผบช.ภ.7 บันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

 

             ที่ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี  พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 มี พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแ่หงชาติ รักษาราชการรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7  พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วม

ที่มา ผบช.ภ.7 บันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี – COP’S Magazine (cops-magazine.com)

Skip to content