ผบช.ภ.7 ตรวจเยี่ยมที่ทำการส่วนหน้าภารกิจรักษาความปลอดภัยประชุมผู้นำเอเปค… สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/1692494/

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช ผบก.ภ.จว.นครปฐม และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ตรวจเยี่ยมที่ทำการส่วนหน้า(ทก.สน.)โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ภารกิจรักษาความปลอดภัยในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022 THAILAND) พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ ได้กำชับการปฏิบัติงานของกำลังพล ให้รักษาระเบียบวินัย เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย การใช้กริยาวาจาด้วยความสุภาพ เรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ยึดถือภารกิจหลักคือการรักษาความสงบเรียบร้อย ภายใต้อำนาจหน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย

ผบช.ภ.7 ตรวจเยี่ยมที่ทำการส่วนหน้าภารกิจรักษาความปลอดภัยประชุมผู้นำเอเปค

Skip to content