ผบช.ภ.7 จัดงานเกษียณอายุราชการตำรวจ

วันที่ 20 ก.ย. 65.ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7และคุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7เป็นประธาน “งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น”โดยมี พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล ผทค.พิเศษ ตร. รรท.รอง ผบช.ภ.7พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต,พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์,พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา,พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.ภ.7 ผบก.ในสังกัดภ.7คณะแม่บ้านชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7คณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 7คณะที่ปรึกษาผบช.ภ.7ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดภ.7 พร้อมครอบครัวและข้าราชตำรวจในสังกัดภ.7 เข้าร่วมพิธีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำรวจภูธรภาค 7 มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 288 นาย ผู้เกษียณอายุราชการและครอบครัว ได้เดินลอดซุ้มกระบี่ ซึ่งนำแถวซู้มกระบี่เข้ามาในพิธีโดยวงปี่สก็อต และผบช.ภ.7 และ ประธานชมรมแม่บ้านภ.7 ได้ยืนรอมอบดอกไม้ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นเกียรติที่ผู้เกษียณฯ ได้ทุ่มเท รับราชการ ทำงานให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนกระทั่งครบอายุเกษียณราชการ

https://siamrath.co.th/n/384231

Skip to content