ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เดินทางมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7

วันอังคารที่ 22 พ.ย. 65) เวลา 11.00 – 17.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

ได้เดินทางมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ สำหรับนำไปจัดจำหน่ายในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565 และนำสินค้า ต่อ ยอด เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวตำรวจ ตามโครงการ “ขวัญดาว”ของนายก สมาคมแม่บ้านตำรวจ

โดยมี
พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์
รอง ผบช.ภ.7
คุณสุภิชญา โล่กันภัย
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณกิ่งฟ้า ม่วงศิริ
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย
ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี
พ.ต.อ.ชัยรัตน์ บัวขม
ผกก.สภ.ปากท่อ
พ.ต.อ.วรวัชร แค้มวงศ์
ผกก.สภ.เขาย้อย
พ.ต.อ.วายุภักษ์ วงศ์ศักดิรินทร์
ผกก.สภ.ชะอำ
พ.ต.อ.ธิป เข่งคุ้ม
ผกก.สภ.หนองจอก
คณะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 เข้าร่วม

ณ พื้นที่ จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี

Skip to content