ประชุม ศอ.ปส..ภ.7 ครั้งที่ 4/2566

วันศุกร์ ที่ 20 ม.ค. 66) เวลา 14.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7/ผอ.ศอ.ปส.ภ.7

เป็นประธานการ
“ประชุม ศอ.ปส..ภ.7 ครั้งที่ 4/2566” ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

โดยมี
พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์
รอง ผบช.ภ.7/รอง ผอ.ศอ.ปส.ภ.7
พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ
ผบก.ศฝร.ภ.7
พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
พร้อมด้วยรองผบก., ผกก., รอง ผกก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยมี
ผบก.ในสังกัด, รองผบก.,ผกก.,รอง ผกก.ป.ฯ,สวป.ฯ,สว.สส.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ที่ตั้ง

ได้กำชับ และเร่งรัดผลการปฎิบัติ ในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ทั้ง 10 ด้าน ตามนโยบาย ผบ.ตร.ได้แก่
1.ผลการสุ่มตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการ/โรงงาน
2.ผลการปิดล้อมตรวจค้นชุมชน แพร่ระบาดยาเสพติด
3.ผลการตรวจเยี่ยมชุมชน
4.ผลการจับกุมและส่งบำบัดจากข้อมูล ข้อร้องเรียนด้านยาเสพติด
5.ผลการดำเนินการโครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาฯ
6.การจับกุมคดียาเสพติดกลุ่มข้อหาจำหน่าย
7.ผลการจับกุมหมายจับคดียาเสพติดความผิดร้ายแรง
8.ผลการดำเนินการคดีสมคบ สนับสนุน
9.ผลการดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงิน
10.การยึด อายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด

โดยได้ประชุมชี้แจงสั่งการดังนี้
1.ให้ทุกหน่วยขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เข้าใจตัวชี้วัดประกอบแผนการปฏิบัติฯ เพื่อสามารถเร่งรัดผลการปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตามนโยบาย ผบ.ตร.ทั้ง 10 ด้าน โดยให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติฯเป็นคู่ขนานสำหรับตัวชี้วัดทั้ง 10 ด้าน
2.ให้ทุกหน่วย ให้ความสำคัญกับการสุ่มตรวจค้นสถานบริการ/สถานประกอบการ/โรงงาน, การปิดล้อมตรวจค้น และการตรวจเยี่ยมชุมชน เนื่องจากเป็นการแสกนพื้นที่ซึ่งสามารถป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติดได้ โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้ผบก.เป็นผู้ควบคุมดูแลผลการปฏิบัติ
3.ให้รอง ผบก.(สอบสวน) และกลุ่มงานสืบสวน บูรณาการการทำงานร่วมกับสถานีตำรวจ เพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านที่8 การดำเนินการความผิดฐานสมคบสนันสนุน
4.ให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานเป็นทีม (Teamwork)ทั้งภ.จว. 8 จังหวัด, บก.สส. และเจ้าหน้าที่ศอ.ปส. เพื่อให้ผลการปฏิบัติภาพรวมของภ.7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เชื่อว่าข้าราชการตำรวจภ.7 มีความวิริยะ อุตสาหะ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพียงแต่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องตัวชี้วัด วันนี้จึงได้ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ หากหน่วยใดมีปัญหาสงสัย ขัดข้อง ให้สอบถามมายังศอ.ปส.ภ.7 เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตรงตามตัวชี้วัด และเกิดประโยชน์สูงสุดตามนโนบาย10ด้านของผบ.ตร.ต่อไป

ณ ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

 

Skip to content