ประชุมเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจเยี่ยมโครงการ One Province One Product ภ.7 จากสมาคมแม่บ้านตำรวจ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. 66 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7
และ
คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

เป็นประธาน
“ประชุมเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจเยี่ยมโครงการ One Province One Product ภ.7 จากสมาคมแม่บ้านตำรวจ”

พร้อมด้วย
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
คุณสุภิชญา โล่กันภัย
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณกิ่งฟ้า ม่วงศิริ
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณจิดาภา ปุระธนานนท์
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
พล.ต.ต.กฤษณะ สุขสมบูรณ์
ผบก.อก.ภ.7
คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7, ข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 เข้าร่วม

ณ ห้องประชุมเสสะเวช อาคารตำรวจภูธรภาค 7 อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Skip to content