ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เหรียญจักรมาลา ประจำปี 2566 หน่วยงาน ภ.7

วันอังคาร ที่ 20 ธ.ค. 65) เวลา 14.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

เป็นประธาน
“การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เหรียญจักรมาลา ประจำปี 2566 หน่วยงาน ภ.7”

โดยมี
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช
ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช
ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี
พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย
ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี
พล.ต.ต.จักษ์ จิตตธรรม
ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร
พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์
ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล
ผบก.สส.ภ.7
พล.ต.ต.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ
ผบก.กค.ภ.7
พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ
ผบก.ศฝร.ภ.7
พ.ต.อ.กิตติภพ ชมพูนุช
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ต.อ.ไชยา สงวนจีน
รรท.ผบก.อก.ภ.7
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Skip to content