ประชุมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ครั้งที่ 7/2564

วันนี้ (20 เม.ย.64) เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.จารุวัฒน์ ไวศยะ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นประธานการประชุมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ครั้งที่ 7/2564 โดยมี
– พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
รอง ผบช.ภ.7
– พ.ต.อ.อมร ศรีทุนะโยธิน
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี
– พ.ต.อ.ดนุ กล่ำสุ่ม
รอง ผบก.กม.
– พ.ต.อ.ฉัตรชัย ศักดาวิศิษฎ์
รอง ผบก.กต.6 จต.
– พ.ต.อ.จักรพันธ์ เกียรติไพบูลย์
รอง ผบก.คด.
– และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อสรุปรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

Skip to content